PELISÄÄNNÖT

Pelisäännöt lapsille

 1. Tulen ajoissa paikalle.
 2. Kuuntelen ohjaajaa ja toimin ohjeiden mukaan.
 3. Otan muut osallistujat huomioon ja kannustan muita.
 4. Annan toisille osallistumisrauhan.
 5. Huolehdin harjoituksiin mukaan oikeat varusteet.
 6. Innostun ja osallistun.
 7. Edustan omaa urheiluseuraani kunniakkaasti ja rehdisti.

Pelisäännöt vanhemmille

 1. Välitän lapseni hyvinvoinnista. Kannustan lastani.
 2. Olen aidosti kiinnostunut lapseni harrastuksesta.
 3. Huolehdin yhdessä lapseni kanssa oikeasta varustuksesta.
 4. Kysyn lapseltani/ohjaajalta, miten harjoituksissa sujui.
 5. Osallistun ja sitoudun itse toimintaan mukaan.
 6. Seuraan harjoituksia sovitusta paikasta.
 7. Annan ohjaajalle rakentavaa palautetta ja työrauhan toimia.

Pelisäännöt ohjaajille, valmentajille ja muille seuratoimijoille

 1. Kuuntelen lapsia ja nuoria.
 2. Suunnittelen harjoitukset etukäteen.
 3. Tiedotan ryhmääni täsmällisesti.
 4. Kehitän omaa osaamistani jatkuvasti.

Päihteiden käyttö seuran liikuntaryhmissä ja kilpailuissa on ehdottomasti kielletty!


PELISÄÄNNÖT ENGLANNIKSI


Playing rules for the children

 1.  I will be early on the spot.
 2.  I will listen to the instructor and follow the instructions.
 3.  I will respect and encourage everybody else.
 4.  I will give everybody peace of participation.
 5.  I will bring the right equipment to the practice.
 6.  I will participate and become inspired.
 7.  I will represent my sports club honorably and fairly.

Playing rules for the parents

 1.  I will take care of the well being of my children. I will encourage  my children.
 2.  I am genuenly interested of my children's hobby.
 3.  I will take care of the correct equipment together with my  children.
 4.  I will ask my children or the instructor how the practice went.
 5.  I will participate and and commit to the activities.
 6.  I will follow the practice from the spot that was agreed on  earlier.
 7.  I will give constructive feedback and labor peace to the  instructor.

Playing rules for the intructors, coaches and other company             members

 1.  I will listen to the children and youth.
 2.  I will plan the excercises in advance.
 3.  I will announce my group accurately.
 4.  I will improve my professional skills at all times.


The use of any substances is forbidden in every practice group and competitions!


Epäasiallinen käyttäytyminen

Liikunta ja urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillään oleva saareke. Se mikä ei ole yleisesti hyväksyttävää käytöstä, ei voi olla hyväksyttävää liikunnassa ja urheilussa. Siksi seurassa ja kaikissa liikunta- ja urheiluyhteisöissä on tärkeää keskustella siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei. Näistä asioista eri sukupolvilla ja sukupuolilla voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset, siksi seuroilla ja muilla liikuntayhteisöllä on oltava pelisäännöt, joilla epäasiallista käytöstä ennaltaehkäistään sekä toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan, seuran- tai muun toimijan käytökseen on puututtava.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa ja ohjeita, josta löydätte aiheesta lisää tietoa. Oheiset materiaalit perustuvat Suomen Olympiakomitean Lupa välittää – lupa puuttua, Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä urheilussa -oppaaseen sekä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n materiaaleihin.

KITKE KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ – ota yhteyttä: SUL:n yhdyshenkilö Seurapalvelujohtaja Tapio Rajamäki 040 740 8300, tapio.rajamaki@sul.f