MAKSETTAVAT KORVAUKSET

Kilometrikorvaus

Seura maksaa kilometrikorvauksen SM- ja alue/piirimestaruuskilpailujen kilpailumatkoista. Korvausta ei kuitenkaan makseta SAUL:n alaisten kilpailujen matkoista. Korvausta voidaan maksaa erikseen sovitusti ei SM-tasoisten joukkuekilpailujen kilpailumatkoista.

14 senttiä/km + 2 senttiä/km/lisähenkilö

Korvaukset laskutetaan valmiita kulukorvauslomakkeita käyttäen.

Päiväraha

Seura maksaa urheilijalle ja hänen valmentajalleen 10 € päivärahan per päivä SM-kilpailujen kilpailumatkoista, mikäli matka-aika on yli 10 tuntia. Päiväraha maksetaan myös alaikäisen urheilijan huoltajalle.

Majoitus

Seura korvaa urheilijan ja hänen valmentajan SM-kilpailujen majoituksesta enintään 80 € per yö. Majoitus korvataan myös alaikäisen urheilijan huoltajalle.

Korvaukset laskutetaan valmiita kulukorvauslomakkeita käyttäen.

Valmennustuki

Valmennustukea maksetaan yli 15-vuotiaille urheilijoille, jotka kilpailevat vähintään 17-sarjassa. Seuran johtokunta päättää valmennustukibudjetin jakautumisesta vuosittain.

Valmennustuki on kulukorvausperusteinen tukimuoto, joka laskutetaan valmiita kulukorvauslomakkeita käyttäen. Kaikki laskut tulee varustaa riittävillä selvityksillä ja kuiteilla. Tuki maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (enintään puolet tuesta) voidaan laskuttaa huhtikussa ja toinen erä syyskuussa.

Valmennustuen suuruus, korvausperusteet ja edellytykset on kuvattu yksityiskohtaisesti urheilijan ja seuran välisessä valmennustukisopimuksessa.

(päivitetty 17.1.2018)