MAKSETTAVAT KORVAUKSET

Uuden tulorekisterin myötä korvattavat kilometrikorvaukset ja päiväraha ovat palkanomaista tuloa. Tästä syystä lähetämme korvaukset maksuun aina kuun lopussa emmekä heti niiden saavuttua. Kilometrikorvaus ja ateriakorvaus laskutetaan kilometrikorvausten maksatuslomakkeella. Osallistumismaksut ja majoitukset tulee laskuttaa kulukorvausten maksatuslomakkeella. Lomakkeisiin täytyy aina laittaa myös henkilötunnus. 

Lomakkeet kuitteineen tulee toimittaa Mikkelin Kilpa-Veikkojen toimistolle, joko paperisena tai sähköpostilla toimisto@mikv.fi


Kilometrikorvaus
Seura maksaa kilometrikorvauksen SM- ja alue/piirimestaruuskilpailujen kilpailumatkoista. Korvausta ei kuitenkaan makseta SAUL:n alaisten kilpailujen matkoista. Korvausta voidaan maksaa erikseen sovitusti ei SM-tasoisten joukkuekilpailujen kilpailumatkoista.

14 senttiä/km + 2 senttiä/km/lisähenkilö

Korvaukset laskutetaan valmiita kilometrikorvauslomakkeita käyttäen.

Julkisia ajoneuvoja käytettäessä haetaan korvaus maksetuilla lipun hinnoilla kulukorvauslomaketta hyödyntäen.


Ateriakorvaus
Seura maksaa urheilijalle 10 € ateriakorvauksen per päivä SM-kilpailujen kilpailumatkoista, mikäli matka-aika on yli 10 tuntia. 


Majoitus
Seura korvaa urheilijan SM-kilpailujen majoituksesta enintään 80 € per yö.

Mikäli seura on tehnyt majoitusvarauksen, maksetaan urheilijan itse varaamasta majoituksesta samansuuruinen korvaus kuin mitä seuran majoituksen hinta on. 

Korvaukset laskutetaan valmiita kulukorvauslomakkeita käyttäen.


Valmennustuki
Valmennustukea maksetaan vähintään 16-vuotiaille urheilijoille. Seuran johtokunta päättää valmennustukibudjetin jakautumisesta vuosittain.

Valmennustuki on kulukorvausperusteinen tukimuoto, joka laskutetaan valmiita kulukorvauslomakkeita käyttäen. Kaikki laskut tulee varustaa riittävillä selvityksillä ja kuiteilla. Tuki maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (enintään puolet tuesta) voidaan laskuttaa huhtikussa ja toinen erä syyskuussa.

Valmennustuen suuruus, korvausperusteet ja edellytykset on kuvattu yksityiskohtaisesti urheilijan ja seuran välisessä valmennustukisopimuksessa.

..............................................................................................................................

Huom!

Kilometri- ja kulukorvaus maksatuslomakkeiden mukana toimitettava aina kuitit toimistolle riittävillä selvityksillä.


(päivitetty 17.1.2024)