TOIMINNAN KÄSIKIRJA 2019

Toiminnan käsikirjan tarkoituksena on kuvata Mikkelin Kilpa-Veikkojen toimintaa ja toiminnan periaatteet. Käsikirjan tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää seurassamme vallitsevia toimintatapoja sekä märittää keskeiset vastuualueet. Tällä käsikirjalla haluamme helpottaa kaikkien seuramme jäsenten työtä ja perehdyttää uudet jäsenemme seuran toimintaan ja sen toimintatapoihin. Lisäksi käsikirjan avulla myös yhteistyö-kumppanimme saavat selkeän kuvan toiminnastamme.