OHJAAJA-AKATEMIA
Mikkelin Kilpa-Veikot ovat saaneet vuodelle 2020-2021 Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä seuratukea Ohjaaja-Akatemia -hankkeeseen. Hanke tullaan starttaamaan syksyllä 2020.Hankkeen tavoitteet

Mikkelin Kilpa-Veikkojen ohjaaja-akatemian tavoitteena on työllistää nuoria, 16-20 -vuotiaita ohjaajia seuran yleisurheilun ja telinevoimistelun matalan kynnyksen ryhmien ohjaustehtäviin. Tätä myötä nuoret ohjaajat saavat koulutusta ja kokemusta ohjaamisesta ja valmentamisesta. Tavoitteena on, että nuoret saavat tämän myötä valmiuksia liikunta-alan koulutushakuun ja opintoihin sekä edelleen mahdollisuuden toimia yleisurheilu- tai telinevoimisteluvalmentajina tai muissa liikunnan alan tehtävissä. Ohjaaja-akatemian myötä seuran omat ohjaaja- ja valmentajaresurssit laajenevat.Hankkeen toimenpiteet

Ohjaaja-akatemian ohjaajille hankitaan koulutusta Suomen Urheiluliiton, Suomen Voimisteluliiton ja Etelä-Savon Liikunnan ohjaajakoulutuksista. Lisäksi tarpeen mukaan koulutusta voidaan järjestää seuran sisäisissä koulutuksissa. Koulutuksen ansiosta nuoret ohjaajat voivat ottaa entistä enemmän vastuuta myös ohjauksen suunnittelusta, jolloin saamme olemassa oleviin ja uusiin ryhmiin lisää osallistavaa toimintaa nuorilta nuorilleHankkeen vakiinnuttaminen

Tulevia vuosia ajatellen ohjaaja-akatemian tarkoituksena on luoda jatkumo, joka tuottaa sekä uusia harrastajia ja ryhmiä että niiden kautta lisää nuoria myös ohjaajapolulle.

Ensimmäisen vuoden jälkeen ohjaaja-akatemian käyneet ohjaajat pystyvät jo olemaan mentoreina seuraavana vuonna mukaan tuleville sekä markkinoimaan toimintaa muille nuorille. Lisäksi ohjaaja-akatemian sisältöä saadaan ohjattua entistä enemmän siihen suuntaan, että toiminnassa näkyy nuorten oma näkökulma


Nuorisopäällikkö Mikko Haverinen
mikko.haverinen@mikv.fi
044 737 7254