Apsin ja Onnin olympialaisten tulokset valmiit

23.8.2018

Tulokset löytyvät tulososiosta (www.mikv.fi/tulokset)